Ki ki cóp cóp

Về chuyện tài chính, các ông có công nhận đa số đầu tư vào bản thân nhiều hơn? Tiêu nhiều hơn so với số tiền kiếm được? Hoặc có ông cũng ý thức là tiết kiệm nhưng lại chẳng để ra nổi đồng nào cả! Lý do ở đây là gì? KI KI CÓP CÓP sẽ cho các ông biết lý do vì sao không tiết kiệm được tiền, giúp các ông bí kíp tiêu tiền thông minh, tiết kiệm nhất. Từ đó, đảm bảo vững vàng tài chính cho tương lai với mục tiêu quan trọng trong đời như: Lấy vợ, mua nhà, mua xe,…