Tầm cấp 2, tôi bắt đầu “nhớn” các ông ạ. Nhưng hoang mang lắm! Khi mà mọi thứ cứ tooooo dần ra, cảm xúc thì hỗn độn, và những ‘giấc mơ ướt’ cứ đến mà không hề báo trước…

Đứa trẻ có râu

Đứa trẻ có râu
Rồi cái “lần đầu tiên” ấy cũng đến, dù đã rất cố gắng nhưng tôi không thể làm cho nó “kute hột me” hơn được. Quả đúng là, muốn làm gì điều tốt, cũng đều phải cần “đi cả một ngày đàng”…

Đấy thời thanh niên của tôi bắt đầu như vậy đấy…