“Thực dụng” lên nào

Có con rồi thì chuyện tài chính cũng khó khăn hơn các ông ạ. Trước đây tiêu gì cũng không phải nghĩ thì giờ đây muốn mua gì cũng phải xem xét trước sau. Các khoản chi tiêu như nào tiền sữa cho con, tiền học hành cho con, tiền quần áo cho con,… cũng rối hết cả bời. “THỰC DỤNG” LÊN NÀO sẽ giúp các ông có cách chi tiêu hợp lý cùng bí kíp kiếm tiền, tiết kiệm, đảm bảo tài chính – Ông bố bỉm sữa gia đình, từ đó thực hiện hóa các ước mơ đã vạch ra!