Chung riêng, cũ mới

Tâm lý – Đàn ông ở giai đoạn này nhiều ông đã ổn định hơn trước, rõ ràng hơn trước. Có ông nghiêm túc suy nghĩ về các mối quan hệ. Có ông thì nghĩ về một “mái ấm” nơi có thể chia sẻ điều mình nghĩ, được “người ấy” quan tâm nhiều hơn,… CHUNG RIÊNG, CŨ MỚI sẽ là nơi giúp các ông nhìn lại mình nhiều hơn, đúc rút cho mình kinh nghiệm và cách để thực hiện hóa ước mơ của mình một cách rõ ràng!