Bước qua một số mối tình, có khi là cả một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi thấy mình đã trưởng thành và chín chắn ơn rất nhiều. Với đàn ông, trải nghiệm luôn là những điều quý giá… 

Đàn ông đích thực

Đàn ống đích thực
Tôi đang nghiêm túc nghĩ về một “mái ấm” thực sự – nơi tôi sẽ là trụ cột nhưng cũng là nơi tôi sẽ được sẻ chia. Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị và cũng có quá nhiều điều cần đối diện…